تعریف «منطقه‌ی زمانی» برای زمان‌های آزاد چه کاربردی دارد؟

هنگام تعریف زمان‌های آزاد برای نوع‌رویداد یا هنگام تعریف الگوی زمانی جدید، از شما پرسیده می‌شود که زمان‌های آزادتان را بر اساس کدام منطقه‌ی زمانی (Time Zone) تعریف می‌کنید. شاید برای شما هم سوال شده باشد که چرا این سوال پرسیده می‌شود و اصلاً مشخص کردن منطقه‌ی زمانی چه فایده‌ای دارد؟ بیایید نگاهی به ماجرای...

الگوی زمانی چیست و چطور به تعریف زمان‌های آزاد کمک می‌کند؟

یکی از قابلیت‌های زیگ، امکان تعریف الگوهای زمانی است. شما می‌توانید زمان‌های آزاد پراستفاده‌تان را در قالب الگوهایی برای زیگ تعریف کنید، تا هنگام ایجاد نوع‌رویداد جدید، برای مشخص کردن زمان‌های آزاد از همان الگوها استفاده کنید و وقت کمتری از شما گرفته شود. الگوهای زمانی کار شما را ساده می‌کنند اگر: وقت آزاد متفاوتی...