اتصال زیگ به زرین‌پال

اتصال حساب زرین‌پال برای دریافت هزینه‌ی جلسه

برای استفاده از درگاه پرداخت زرین‌پال، ابتدا لازم است که حساب زرین‌پال خود را به زیگ متصل کنید و سپس قابلیت دریافت هزینه را در نوع‌رویدادهایتان فعال کنید.

اتصال حساب پی‌پینگ برای دریافت هزینه‌ی جلسه

برای استفاده از درگاه پرداخت پی‌پینگ، ابتدا لازم است که حساب پی‌پینگ خود را به زیگ متصل کنید و سپس قابلیت دریافت هزینه را در نوع‌رویدادهایتان فعال کنید. در این راهنما به موارد زیر می‌پردازیم: اتصال پی‌پینگ به زیگ روش اول: ورود و اتصال به پی‌پینگ روش دوم: اتصال با توکن فعال‌سازی «دریافت هزینه» قطع...