چطور رویداد تیمی بسازیم؟

رویداد تیمی امکان هماهنگ کردن جلساتی را فراهم می‌کند که بیش از یک میزبان دارند. برای نمونه جلسات مصاحبه‌ی شغلی که لازم است همزمان چند نفر از تیم‌های مختلف برای مصاحبه با کارجو حاضر باشند یا جلسات پشتیبانی فنی که لازم است با حضور همزمان کارشناس پشتیبانی، کارشناس فنی و مشتری برگزار شود. برای آشنایی...