تعریف «منطقه‌ی زمانی» برای زمان‌های آزاد چه کاربردی دارد؟

هنگام تعریف زمان‌های آزاد برای نوع‌رویداد یا هنگام تعریف الگوی زمانی جدید، از شما پرسیده می‌شود که زمان‌های آزادتان را بر اساس کدام منطقه‌ی زمانی (Time Zone) تعریف می‌کنید. شاید برای شما هم سوال شده باشد که چرا این سوال

الگوی زمانی چیست و چطور به تعریف زمان‌های آزاد کمک می‌کند؟

یکی از قابلیت‌های زیگ، امکان تعریف الگوهای زمانی است. شما می‌توانید زمان‌های آزاد پراستفاده‌تان را در قالب الگوهایی برای زیگ تعریف کنید، تا هنگام ایجاد نوع‌رویداد جدید، برای مشخص کردن زمان‌های آزاد از همان الگوها استفاده کنید و وقت کمتری

چطور زمان‌های آزادم را مشخص کنم؟

به‌صورت پیش‌فرض، زیگ از روی تقویم‌هایی که به حساب‌تان متصل کرده‌اید، زمان‌های آزادتان را تشخیص می‌دهد و آن‌ها را برای هماهنگی قرار به مهمان نشان می‌دهد. اما شما می‌توانید بازه‌های در دسترس بودن‌تان را محدودتر و مشخص‌تر کنید و به