چطور تقویم مایکروسافت را به زیگ وصل کنم؟

هرچند زیگ بدون اتصال تقویم نیز کار می‌کند، اما با اتصال تقویم مایکروسافت یا همان تقویم اوت‌لوک (Outlook Calendar) به زیگ، قابلیت‌های بیشتری در دسترس شما قرار می‌گیرد. قابلیت‌هایی مانند بررسی عدم تداخل قرارها با جلسه‌ها و رویدادهایی که در

چطور تقویم گوگل را به زیگ وصل کنم؟

هرچند زیگ بدون اتصال تقویم نیز کار می‌کند، اما با اتصال تقویم گوگل (Google Calendar) به زیگ، قابلیت‌های بیشتری در دسترس شما قرار می‌گیرد. قابلیت‌هایی مانند بررسی عدم تداخل قرارها با جلسه‌ها و رویدادهایی که در تقویم گوگل‌تان ثبت کرده‌اید