راهنمای زیگ
با زیگ ، سریع و بی‌دردسر ، جلسه یا قرارت رو هماهنگ کن!

انواع نقش‌ها در سازمان و تیم

در زیگ به طور کلی در هر سازمان و تیم‌های زیرمجموعه‌اش 5 نقش وجود دارد:

  • مالک سازمان
  • ادمین سازمان
  • کاربر سازمان
  • مدیر تیم
  • عضو تیم

هر فرد تنها یک نقش سازمانی دارد، اما می‌تواند همزمان چند نقش تیمی داشته باشد. برای نمونه کسی که ادمین سازمان است، می‌تواند در یک تیم عضو باشد و در تیمی دیگر مدیر باشد.

محدوده‌ی دسترسی و اختیارات هرکدام از این نقش‌ها متفاوت است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

نقش‌های سازمانی

در هر سازمان سه نقش وجود دارد:

  • مالک: به کل سازمان و تیم‌های زیرمجموعه‌ی آن دسترسی دارد و تمام اختیارات موجود (به‌ جز ترک سازمان) برای او تعریف شده است.
  • ادمین: می‌تواند تیم بسازد.
  • کاربر: مالک و ادمین‌ها می‌توانند او را به تیم‌های مختلف اضافه کنند.

توجه: هر سازمان باید مالک داشته باشد، در نتیجه مالک نمی‌تواند سازمان را ترک کند.

در جدول زیر می‌توانید ریزِ اختیارات هر کدام از نقش‌های سازمانی را مشاهده کنید:

مالک

ادمین

کاربر

ویرایش اطلاعات سازمان

یکپارچه‌سازی‌های پیشرفته

دعوت کاربران
حذف کاربران
نوسازی لینک دعوت به سازمان
 ترک سازمان
تغییر نقش کاربران
 مشاهده‌ی تمام کاربران
ایجاد تیم
 مدیریت تمام تیم‌ها
 مشاهده‌ی تمام تیم‌ها
 حذف سازمان

مالک سازمان می‌تواند هر زمان که بخواهد مالکیت را به یکی دیگر از اعضای سازمان منتقل کند. پس از انتقال مالکیت، مالک پیشین تبدیل به ادمین سازمان می‌شود.

نکته: تغییر در نقش سازمانی یک کاربر، تأثیری روی نقش‌های تیمی‌اش ندارد.

نقش‌های تیمی

در هر تیم دو نقش وجود دارد: مدیر  و عضو. در جدول زیر می‌توانید ریزِ اختیارات هر کدام از نقش‌های تیمی را مشاهده کنید:

 

مدیر

عضو

ویرایش پروفایل تیم

 افزودن عضو به تیم

حذف عضو از تیم

 تغییر نقش اعضا

ویرایش لینک شبکه‌های اجتماعی تیم

 ایجاد رویداد تیمی

 ترک تیم

حذف تیم

نکته: زمانی که مالک یا یکی از ادمین‌ها تیمی را ایجاد می‌کند، به‌صورت خودکار در آن تیم عضو و مدیر آن تیم می‌شود.

توجه: هر تیم می‌تواند بیش از یک مدیر داشته باشد، اما نمی‌تواند بدون مدیر باشد. در نتیجه اگر تیم فقط یک مدیر داشته باشد، آن مدیر نمی‌تواند تیم را ترک کند.

نکته: مالک سازمان دسترسی کامل به تمام تیم‌های درون سازمانش دارد؛ بدون توجه به اینکه خودش عضو آن تیم باشد یا نه.

تغییر نقش افراد در سازمان/تیم

تغییر نقش عضو در سازمان

برای تغییر نقش یک نفر در سازمان یا تیم، اگر دسترسی تغییر نقش افراد را داشته باشید، کافی است در صفحه‌ی کاربران سازمان (برای تغییر نقش سازمانی) یا صفحه‌ی جزئیات تیم (برای تغییر نقش تیمی) روی عبارت نقش آن عضو (برای نمونه «کاربر») کلیک کنید. منویی برایتان باز می‌شود که می‌توانید نقش جدید عضو را از داخل آن انتخاب کنید.

نظر بدهید