قدم‌های اصلی برای استفاده از زیگ

اگر برای اولین‌بار هست که قصد استفاده از زیگ بعنوان دستیار هماهنگی جلسات را دارید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب آشنایی با زیگ را مطالعه کنید.