Zeeg

وبلاگ زیگ

با زیگ ، سریع و بی‌دردسر ، جلسه یا قرارت رو هماهنگ کن!Zeeg
calendar ۱۸ آبان ۱۴۰۰
archive در حوالی زیگ
Avatar روابط عمومی
calendar ۱۸ آبان ۱۴۰۰
archive در حوالی زیگ

زیگ از این پس می‌تواند هنگام هماهنگ کردن قرار و جلسه، از طرف شما هزینه‌ی آن را هم از مخاطب‌تان بگیرد.

برای هماهنگ کردن جلسه‌ها و قرارها، زیگ بهترین دستیاری است که می‌توانید داشته باشید. اما جلسه‌ها و قرارها همیشه دوستانه، خودمانی یا رایگان نیستند. ممکن است شغل‌تان این باشد که به کسب‌وکارهای نوپا مشاوره بدهید. یا شاید پزشکی باشید که می‌خواهید به کمک زیگ جلسه‌های معاینه‌تان را منظم کنید و برای اطمینان از حضور بیمار، هنگام ثبت قرار از او بیعانه بگیرید. یا هر نوع جلسه‌ی دیگری را بخواهید با زیگ هماهنگ کنید که رایگان نباشد. با قابلیت جدید زیگ دیگر لازم نیست نگران دریافت هزینه‌هایتان باشید. (بیشتر…)